Consultancy

Het startpunt van een samenwerking begint wat ons betreft om de behoefte van de organisatie of afdeling te achterhalen, begrijpen en concretiseren. Dit leggen we tegen de meetlat van de huidige situatie aan om te bepalen waar het verbeterpotentieel in de organisatie zit. Tot slot wordt een GAP tussen de huidige en gewenste situatie beschreven en systematisch weergegeven.

Van A naar B

Trainingen worden vaak ingezet om een bepaalde behoefte van een organisatie, afdeling of persoon te vervullen. Maar wie zegt dat een training het enige benodigde middel is om van ‘A’ naar ‘B’ te komen. En hoe ziet ‘B’ er überhaupt uit?

Wij hebben een bewezen aanpak om te bepalen waar je als organisatie momenteel staat en welke middelen er nog ingezet kunnen worden om de organisatiedoelen te behalen. Afhankelijk van de organisatiebehoefte kunnen er verschillende oplossingsmogelijkheden naar voren komen. Deze mogelijkheden worden vertaald naar een Roadmap, zodat er een duidelijk beeld ontstaat wat het plan van aanpak wordt. Ook wordt hier een tijdsindicatie aan meegegeven.

Benieuwd naar onze werkwijze?

1Up werkt aan de hand van vier verschillende stappen. Dit begint bij het afnemen van een Quick scan van de organisatie. In deze Quick scan kijken wij naar verschillende onderdelen en bepalen het huidige en gewenste volwassenheidsniveau van.

De GAP’s tussen de huidige en gewenste volwassenheidsniveau zullen het uiteindelijke advies worden om mee aan de slag te gaan. Deze quick scan kan op strategisch (meerjarenvisie en missie), tactisch (hoe zet het management de lijnen en visie verwezenlijking uit aan de operatie) en operationeel niveau (de afdelingen, personen en onderlinge interactie, die ten uitvoering liggen aan de meerjarenvisie) worden uitgevoerd. Het advies wordt in een rapport gedeeld en gepresenteerd.

De Quick scan is een analyse die in de organisatie verwijst naar een snelle beoordeling of evaluatie op een specifiek gebied of proces om informatie te verzamelen en potentiële problemen of verbeterpunten te achterhalen.

Het doel van de Quick scan is om in korte tijd een totaaloverzicht te geven.

Aan de hand van de Quick scan adviseren wij de organisatie om eventuele knelpunten te verbeteren.
Het doel van het advies is om de organisatie te helpen bij het nemen van beslissingen of het oplossen van problemen.

Onze experts helpen uw organisatie bij het doorlopen van de stappen die nodig zijn om van de huidige naar de gewenste situatie te groeien.
Naast het groeien naar de gewenste situatie streven wij naar een betere samenwerking binnen en tussen teams.

Naast het doorvoeren van de verbeteringen is het belangrijk om deze te borgen. Om ervoor te zorgen dat de organisatie niet terugvalt in oude patronen, biedt 1Up trainingen en coaching.