8.5 Theory of constraints

De Theory of Constraints (TOC) is een managementfilosofie die in de jaren tachtig is ontwikkeld. TOC is gebaseerd op het idee dat elk systeem een beperking heeft, of een beperkende factor, die de capaciteit van het systeem om meer te produceren bepaalt. Het doel van TOC is het identificeren en beheersen van de beperking om de totale prestatie van het systeem te verhogen. TOC wordt vaak gebruikt in productie- en productieomgevingen, maar kan ook worden toegepast op andere soorten systemen zoals dienstverlening, logistiek en projectmanagement.

TOC is gebaseerd op vijf belangrijke principes:

  1. Het identificeren van de beperking: De eerste stap in TOC is het identificeren van de beperking die de prestatie van het systeem beperkt.
  2. Het exploiteren van de beperking: Zodra de beperking is geïdentificeerd, moet deze volledig worden benut tot zijn maximale potentieel.
  3. Al het andere ondergeschikt maken aan de beperking: Alle andere activiteiten in het systeem zouden moeten worden afgestemd om de beperking te ondersteunen en te optimaliseren.
  4. Het verheffen van de beperking: Wanneer de beperking niet langer de beperkende factor is, zou het moeten worden verbeterd of vervangen om de algemene capaciteit van het systeem te verhogen.
  5. Het proces herhalen: Het proces van identificeren, exploiteren, ondergeschikt maken, en verheffen van de beperking zou voortdurend moeten worden herhaald om de prestaties van het systeem te verbeteren.