8.1 Wetenschappelijk denken

Ben je nieuwsgierig naar de wereld om je heen?

Leer je graag hoe dingen werken?

Heb je ooit een creatieve oplossing voor een probleem bedacht?

Als je deze vragen met ja hebt beantwoord, denk je vaak al op een wetenschappelijke manier.

Wat betekent wetenschappelijk denken eigenlijk?

Wetenschappelijk denken is een vorm van kennis zoeken waarbij bewust informatie wordt gezocht, vragen worden gesteld, hypothesen worden getoetst, waarnemingen worden gedaan en geanalyseerd en conclusies worden getrokken (Kuhn, 2022; Morris et al., 2012).

https://dkw8gemxc9npb.cloudfront.net/videos/cae07e12-1fed-477f-85ac-9e596bd61efe/Wetenschappelijkdenk.mp4

Het scenario met de hond en het kind wordt niet geassocieerd met de wetenschap, maar toch is hier sprake van wetenschappelijk denken.  De vraag is waarom?

In het scenario met de hond en het kind worden de 5 stappen van wetenschappelijk denken doorlopen.

5 stappen van wetenschappelijk denken:

  1. Vragen stellen
  2. Waarnemingen doen
  3. Verwachtingen/hypothesen formuleren
  4. Experimenteren
  5. Conclusie trekken.

Het kind vraagt zich af of de hond vriendelijk genoeg is om te aaien en stelt hierbij een vraag “kan ik de hond aaien”. Vervolgens doet hij een waarneming door de hond te bekijken en stelt hij een verwachting op basis van zijn waarneming door te stellen dat de hond vriendelijk is omdat de hond klein is. Hij experimenteer deze verwachting door de hond te aaien en trekt de conclusie dat niet alle kleine honden vriendelijk zijn, omdat hij door de hond wordt gebeten.

Kortom, wetenschappelijk denken kan door iedereen worden uitgevoerd. Hierbij is het wel belangrijk dat de 5 stappen van wetenschappelijk denken worden doorlopen.

Lean en wetenschappelijk denken

Lean is wetenschappelijk denken. Het doel van Lean is gestructureerd problemen oplossen door te experimenteren en niet door simpelweg de gegeven tools te gebruiken. Het toepassen van 5S lost niet het probleem op als die vooraf niet goed gedefinieerd is. Het Ishikawa diagram levert geen conclusie op als met de tegenmaatregelen niet ge√ęxperimenteerd wordt.