7.5 Leiderschap

Leiderschap verwijst naar het vermogen om andere naar een gemeenschappelijk doel te leiden, te motiveren en te beïnvloeden. In de context van Lean en procesverbetering speelt leiderschap een cruciale rol bij het creëren van een cultuur van continue verbetering en het stimuleren van verandering in de hele organisatie.

Er zijn verschillende belangrijke kenmerken van effectief leiderschap:

  • Visie: Een duidelijke visie voor de organisatie en het vermogen om deze effectief te communiceren is essentieel voor het creëren van een gevoel van doel en richting.
  • Communicatie: Effectieve communicatie is noodzakelijk om begrip en draagvlak onder werknemers op te bouwen en inspanning te coördineren.
  • Empowerment: Medewerkers in staat stellen beslissingen te nemen, verantwoordelijkheid te nemen voor hun werk en het gevoel te hebben dat hun bijdragen worden gewaardeerd, kan betrokkenheid bevorderen.
  • Voorbeeld zijn: Het goede voorbeeld geven, door de waarden en principes van de organisatie na te leveren, kan vertrouwen wekken bij werknemers.
  • Continu verbeteren: Toewijding aan continue verbetering is noodzakelijk om nieuwe problemen te identificeren en aan te pakken wanneer deze zich voordoet en om ervoor te zorgen dat het proces voortdurend verbetert.
  • Flexibiliteit: Openstaan voor nieuwe ideeën, benaderingen en aanpassingsvermogen aan verandering is belangrijk om leiding te geven in een complexe en dynamische omgeving.
  • Coaching: Het ontwikkelen van de vaardigheden en capaciteiten van de werknemers door middel van coaching en mentoring is belangrijk voor het succes van de organisatie op de lange termijn.

Leiderschap gaat niet alleen over het vermogen om anderen te begeleiden, te motiveren en te beïnvloeden, maar ook over het vermogen om te inspireren, te versterken en het goede voorbeeld te geven. Effectief leiderschap is essentieel voor het creëren van een cultuur van continu verbeteren en voor het stimuleren van verandering in de hele organisatie, wat nodig is om duurzame verbetering te bereiken.