6.5 Seddon’s Check Methology

De Check-methodiek van Seddon is een management raamwerk ontwikkeld door John Seddon, een expert op het gebied van service operaties en systeemdenken.

De methodologie is ontworpen om organisatie te helpen hun prestaties te verbeteren door zich te concentreren op de behoeften van de klanten en de systemen die hen ondersteunen.

Seddon’s Check methodology bestaat uit 3 onderdelen:

1. De Check

Dit is een systematisch onderzoek van het huidige systeem incl. de processen, mensen en technologie die worden gebruikt om diensten aan de klant te leveren.

Het is ontworpen om de problemen en inefficiënties in het systeem te identificeren en hun onderliggende oorzaken te begrijpen.

2. Denken

Dit onderdeel omvat het gebruik van systeemdenken om de problemen die in de Check zijn geïdentificeerd te analyseren.

Het is ontworpen om de onderliggende oorzaken van de problemen te identificeren en oplossingen te ontwikkelen die deze aanpakken.

3. Doen

Dit onderdeel is ontworpen om een nieuw systeem te creëren dat efficiënter, effectiever en responsiever is op de behoeften van de klant.