6.4 DMAIC

DMAIC is een projectmatige aanpak die gebruikt wordt om processen te verbeteren, optimaliseren en bedrijfsresultaten te behalen. Het project heeft een duidelijk begin en eind. Tijdens de uitvoering van het project staat de klant centraal.

DMAIC staat voor Define, Measure, Analyse, Improve en Control.

  • Define: In de eerste fase van DMAIC wordt het probleem gedefinieerd. Ook wordt de doelstelling van het project geformuleerd.
  • Measure: Zodra het probleem gedefinieerd is, wordt in de volgende fase het huidige proces in kaart gebracht en data verzameld die dit proces bevat. Als het huidige proces en de bijbehorende data inzichtelijk is, kan de grootte van het probleem worden vastgesteld.
  • Analyse: In de derde fase wordt de data die is verzameld in de Measure-fase geanalyseerd. Ook wordt onderzocht wat de mogelijke grondoorzaken zijn van het probleem middels een Ishikawa diagram.
  • Improve: De grondoorzaken zijn onderzocht en nu is de tijd aangebroken om verbeteringen te bedenken, testen en implementeren.
  • Control: In de laatste fase ligt de focus op borging van de verbetering om terugval te voorkomen.