6.2 Kata

Kata is een Japans woord dat zijn letterlijke vertaling vindt in ‘manier van dingen doen’. De term Kata is afkomstige uit de Japanse vechtsport waar het staat voor een reeks oefeningen die je net zo vaak herhaalt tot je de kunst ervan volledig beheerst.

Coaching Kata

Coaching Kata is een systeem van coaching en training dat gebaseerd is op de principes van Kata die in de vechtsporten worden gebruikt. Het is een methode van lesgeven en leren die de nadruk legt op de ontwikkeling van vaardigheden en kennis door de herhaling van specifieke gedragspatronen of routines. De methode helpt individuen en teams hun presentaties te verbeteren en doelen te bereiken.

De methode Coaching Kata volgt een specifieke structuur, waarbij de coach een teamlid door een reeks stappen begeleidt. Je kunt bij de stappen denken aan het stellen van doelen, observeren, experimenteren en reflectie.

De coach voorziet het teamlid van feedback en ondersteuning om de vaardigheden en kennis te verbeteren en de doelen te behalen.

Het doel van Kata is het creëren van een cultuur van continue verbeteren en leren binnen een organisatie door een gestructureerde en effectieve manier te bieden om nieuwe vaardigheden en gedragingen te ontwikkelen en te oefenen.