2.5 Verspillingen:TO WISDOM

Transport

Een voorbeeld van transport in een productieproces is de onnodige verplaatsing van onderdelen of materialen tussen verschillende afdelingen of gebieden van de fabriek. Dit kan gebeuren bij slechte communicatie, gebrek aan standaardisatie of gebrek aan een goede lay-outplanning.

Stel dat een fabriek auto-onderdelen produceert. Als de grondstoffen in één deel van de fabriek worden opgeslagen en de assemblagelijn in een ander deel, moeten de werknemers heen en weer lopen tussen de twee delen om de benodigde materialen op te halen. Dit zorgt voor onnodige beweging en vertragingen in het proces, en het verhoogt ook de kans op fouten en ongelukken.

Om deze transport verspilling te elimineren zou de fabriek een aantal veranderingen kunnen doorvoeren, zoals:

-verbetering van de communicatie tussen afdelingen

-Standaardiseren van het proces van ophalen van materialen.

-Herindeling van de fabriek om de afstand tussen de opslag van grondstoffen en de assemblagelijn te minimaliseren.

Gebruik van visuele beheersinstrumenten zoals Kanban-borden om de behoefte aan grondstoffen te signaleren.

Door dit transportafval te elimineren, kan de fabriek de tijd en kosten in verband met de verplaatsing van materialen verminderen en de algemene efficiëntie van het proces verbeteren.

Overproductie

Een voorbeeld van overproductie in een productieproces is het produceren van meer producten dan de klant nodig heeft of het te vroeg produceren van producten. Dit kan gebeuren bij gebrek aan goede prognoses, slechte communicatie of het ontbreken van een pull-systeem.

Stel dat een kledingbedrijf seizoensgebonden kleding produceert. Als het bedrijf te veel winterjassen produceert vóór het winterseizoen, kan dit leiden tot overproductie, waardoor het bedrijf de overtollige jassen moet opslaan, wat resulteert in extra opslagkosten. Bovendien kan de productie van andere producten vertraging oplopen door het gebrek aan capaciteit en kan de kwaliteit van het product afnemen door de langere opslagtijd.

Om deze overproductie verspilling te elimineren, zou het bedrijf een aantal veranderingen kunnen doorvoeren, zoals:

-Invoering van een pull-systeem, waarbij de productie wordt gebaseerd op de vraag van de klant in plaats van op prognoses of schema’s.

-Verbetering van prognosetechnieken om de vraag van de klant beter te voorspellen.

-Verbetering van de communicatie tussen verschillende afdelingen, zoals verkoop en productie, om ervoor te zorgen dat de productie wordt afgestemd op de vraag van de klant.

Door deze overproductie te elimineren, kan het bedrijf de opslagkosten verlagen en de algemene efficiëntie van het proces verbeteren door alleen te produceren wat nodig is, wanneer het nodig is.

Wachttijd

Een voorbeeld van wachttijd in een proces is vertraging door het wachten op goedkeuringen, apparatuur of materialen. Dit kan gebeuren bij een gebrek aan goede planning, slechte communicatie of een gebrek aan standaardisatie.

Stel dat een bouwbedrijf een nieuw gebouw bouwt. Als het proces van het bedrijf vereist dat de blauwdrukken worden beoordeeld en goedgekeurd door verschillende afdelingen voordat de bouw kan beginnen, kan dit leiden tot vertragingen in het proces. Als één afdeling traag is met het beoordelen van de blauwdrukken, kan dit leiden tot vertragingen voor het hele project, met hogere kosten en mogelijk inkomensverlies tot gevolg.

Om deze wachttijden te elimineren zou het bedrijf een aantal veranderingen kunnen doorvoeren, zoals:

Het verbeteren van het planningsproces om ervoor te zorgen dat alle noodzakelijke goedkeuringen en middelen aanwezig zijn voordat de bouw begint.

Het verbeteren van de communicatie tussen verschillende afdelingen om een soepele informatiestroom te garanderen.

Vaststelling van standaardprocedures en protocollen voor de beoordeling en goedkeuring van blauwdrukken.

implementeren van een visueel beheersysteem om de voortgang van de controle en goedkeuring van blauwdrukken te volgen.

Door deze wachttijden te elimineren, kan het bedrijf de vertragingen en kosten in verband met wachten verminderen en de algemene efficiëntie van het proces verbeteren.

Inventaris

Een voorbeeld van overtollige voorraad in een productieproces is het aanhouden van meer grondstoffen, goederen in bewerking of eindproducten dan nodig is voor de huidige vraag. Dit kan gebeuren bij een gebrek aan goede prognoses, slechte communicatie of het ontbreken van een pull-systeem.

Laten we bijvoorbeeld zeggen dat een bedrijf dat elektronische apparaten produceert een grote hoeveelheid voorraad heeft van verschillende componenten. Als het bedrijf niet in staat is om de vraag nauwkeurig te voorspellen, kan het uiteindelijk grote hoeveelheden van bepaalde componenten in voorraad houden, terwijl andere opraken. Dit kan leiden tot vertragingen in het productieproces en tot extra kosten in verband met de opslag en het onderhoud van de overtollige voorraad.

Om deze overtollige voorraad te elimineren zou het bedrijf een aantal veranderingen kunnen doorvoeren, zoals:

Invoering van een pull-systeem, waarbij de productie wordt gebaseerd op de vraag van de klant in plaats van op prognoses of schema’s.

Het verbeteren van prognosetechnieken om de vraag van de klant beter te voorspellen.

Het verbeteren van de communicatie tussen verschillende afdelingen, zoals verkoop en productie, om ervoor te zorgen dat de productie wordt afgestemd op de vraag van de klant.

Visuele managementtools gebruiken, zoals Kanban-borden, om aan te geven wanneer het nodig is om meer artikelen te produceren.

Door deze overtollige voorraad te elimineren, kan het bedrijf de opslagkosten verlagen en de algemene efficiëntie van het proces verbeteren, door alleen te produceren wat nodig is, wanneer het nodig is. Bovendien kan het bedrijf zich zo concentreren op een just-in-time voorraadbeheer, dat tot doel heeft de voorraadkosten te verlagen en tegelijkertijd het niveau van de klantenservice te handhaven.

Skills

Een voorbeeld van onbenut talent, of verspilling van vaardigheden, in een proces kan zijn wanneer werknemers niet de kans krijgen om hun volledige potentieel, vaardigheden of kennis te benutten. Dit kan gebeuren door een gebrek aan goede opleiding, slechte communicatie of een gebrek aan empowerment.

Stel bijvoorbeeld dat een detailhandelsbedrijf een team van klantenservice medewerkers in dienst heeft. Als de werknemers niet de juiste opleiding krijgen, zijn ze misschien niet in staat om complexe klachten of problemen van klanten te behandelen, wat resulteert in een slechte klanttevredenheid. Bovendien, als werknemers niet de bevoegdheid krijgen om beslissingen te nemen of problemen op te lossen, kunnen ze misschien niet bijdragen aan de voortdurende verbetering van het proces.

Om deze verspilling van vaardigheden te elimineren, zou het bedrijf een aantal veranderingen kunnen doorvoeren, zoals:

Het geven van een goede opleiding aan werknemers om ervoor te zorgen dat zij over de vaardigheden en kennis beschikken die nodig zijn om hun werk zo goed mogelijk uit te voeren.

De werknemers betrekken bij het proces van probleemoplossing en besluitvorming, om hen meer macht en een gevoel van eigenaarschap te geven.

Werknemers aanmoedigen om hun vaardigheden voortdurend te ontwikkelen door middel van mentorschap of coaching.

Een systeem van visueel management invoeren, zoals een ideeënbus, om feedback en ideeën van werknemers te verzamelen.

Door deze verspilling van vaardigheden te elimineren, kan het bedrijf de tevredenheid van de werknemers verbeteren, de kwaliteit van de klantenservice verhogen en de algemene efficiëntie van het proces verbeteren.

Defecten

Een voorbeeld van defecten, of verspilling van defecten, in een proces kan zijn wanneer producten of diensten niet voldoen aan de verwachtingen of eisen van de klant. Dit kan gebeuren bij een gebrek aan goede kwaliteitscontrole, slechte communicatie of een gebrek aan standaardisatie.

Stel dat een voedselverwerkend bedrijf een lijn van ingeblikte goederen produceert. Als het bedrijf de blikken niet goed inspecteert voordat ze worden verzegeld, kunnen sommige blikken gedeukt of beschadigd zijn, wat kan leiden tot verontreiniging van het voedsel en het product onaantrekkelijk kan maken voor de klant. Dit kan leiden tot klachten van klanten, retourzendingen en zelfs wettelijke aansprakelijkheid.

Om deze verspilling van defecten te elimineren, zou het bedrijf een aantal veranderingen kunnen doorvoeren, zoals:

Het implementeren van strikte procedures voor kwaliteitscontrole, zoals het inspecteren van de blikjes voordat ze worden verzegeld, om ervoor te zorgen dat alleen producten van hoge kwaliteit de klant bereiken.

Verbetering van de communicatie tussen verschillende afdelingen om ervoor te zorgen dat kwaliteitscontroleproblemen snel worden geïdentificeerd en aangepakt.

Vaststelling van standaardprocedures en protocollen voor kwaliteitscontrole om consistentie te waarborgen.

Een visueel beheerssysteem invoeren, zoals een kwaliteitscontrolebord, om de voortgang van de kwaliteitscontrole te volgen en problemen te identificeren.

Door deze verspilling van defecten te elimineren, kan het bedrijf de klanttevredenheid verbeteren, de kosten in verband met retourzendingen verlagen en de algemene efficiëntie van het proces verbeteren.

Overbewerking

Een voorbeeld van overbewerking in een proces kan zijn het toevoegen van onnodige stappen of complexiteit aan het proces die geen waarde toevoegen aan de klant. Dit kan gebeuren bij een gebrek aan goed procesontwerp, slechte communicatie of een gebrek aan standaardisatie.

Stel bijvoorbeeld dat een bedrijf dat IT-diensten levert, een proces heeft voor de afhandeling van verzoeken om klantenservice. Als het proces vereist dat alle verzoeken door verschillende afdelingen moeten worden goedgekeurd voordat ze kunnen worden opgelost, kan dit leiden tot vertragingen en extra complexiteit van het proces. Dit kan leiden tot langere oplostijden en hogere kosten, zonder toegevoegde waarde voor de klant.

Om deze overmatige verspilling te elimineren, zou het bedrijf een aantal veranderingen kunnen doorvoeren, zoals:

Stroomlijning van het proces door onnodige stappen, goedkeuringen of bij het proces betrokken partijen te verwijderen. Het verbeteren van de communicatie tussen verschillende afdelingen om te zorgen voor een soepele informatiestroom en snellere oplostijden.

Vaststelling van standaardprocedures en -protocollen voor de behandeling van verzoeken om klantenservice, om te zorgen voor consistentie. Een visueel beheersysteem invoeren, zoals een klantenservicebord, om de voortgang van verzoeken te volgen en problemen te identificeren.

Door het elimineren van deze oververwerkingsafval zou het bedrijf de klanttevredenheid kunnen verbeteren, de kosten kunnen verlagen en de algemene efficiëntie van het proces kunnen verbeteren.

Motie

Een voorbeeld van motie kan zijn wanneer mensen of apparatuur meer bewegen dan nodig is om een taak te voltooien. Dit kan gebeuren bij een gebrek aan goed procesontwerp, slechte communicatie of een gebrek aan standaardisatie.

Stel dat een bedrijf dat logistieke diensten verleent, een proces heeft voor het laden en lossen van vracht uit vrachtwagens. Als het proces vereist dat werknemers heen en weer lopen tussen verschillende delen van het magazijn om apparatuur of materialen op te halen, kan dit vertragingen en extra complexiteit van het proces veroorzaken. Dit kan leiden tot langere laad- en lostijden en hogere kosten, zonder toegevoegde waarde voor de klant.

Om deze onnodige verspilling van overmatige beweging te elimineren, zou het bedrijf een aantal veranderingen kunnen doorvoeren, zoals:

Het herontwerpen van de lay-out van het magazijn om de afstand tussen de laad- en loszones en de opslagzones te minimaliseren. Verbetering van de communicatie tussen verschillende afdelingen om te zorgen voor een soepele informatiestroom en snellere laad- en lostijden.

Vaststelling van standaardprocedures en -protocollen voor het laden en lossen van vracht, om voor consistentie te zorgen en fouten te beperken. Implementatie van een visueel beheerssysteem, zoals een bord om de voortgang van het laden en lossen te volgen en problemen op te sporen. Door deze onnodige verspilling van beweging te elimineren, kon het bedrijf de klanttevredenheid verbeteren, de kosten verlagen en de algehele efficiëntie van het proces verbeteren.