Hoofdstuk 7: Menselijke en strategische dimensies binnen Lean